Utvärdera mobilakuponger

Utvärdera mobila marknadsföringskampanjer?

Lär känna dina kunder genom namn, demografi och besöksfrekvens. Spåra resultaten av dina kampanjer och mobila kampanjer. Jämför prestanda över platser och övervaka kundtillväxt över tiden.

Vårt system hjälper dig att förstå dina kunder

Vår kupongprogramvara ger avancerad rapportering om skannad, inlösta och validerade kuponger. Vi tillhandahåller också information om placeringen av skannern baserad på telefoners GPS eller IP-adress(er).
Du kan följa din mobilmarknadsföringskampanj i realtid och göra ändringar i kuponger.

 

kampanjer-redigerare

Exempel:
Om du har färre skannade kuponger kan du marknadsföra dem mycket mer.
Om du har färre inlösta kuponger kan du prova att andra eller utesluta alla inlöses metoder.

(t.ex. inga inlöses metoder för kupongen)